Bojanje

Poduzeće Marservis d.o.o. obavlja sve poslove vezane uz refit vašeg plovila kao i sanaciju oštećenja gelcoata te pripreme i bojanja plovila ili dijela plovila.

Bojanja manjih plovila obavljaju se u proizvodnom pogonu u Kašteliru, a većih u servisu u marini Nautica u Novigradu ili po potrebi na postojećoj lokaciji.

Koristimo najprovjerenije svjetske materijale za koje smo i na posebnim tečajima obučeni kao sto su AWL GRIP / AWL CRAFT,  HEMPEL i INTERNATIONAL..
Cijene zahvata dogovaraju se nakon pregleda plovila i obima posla direktno sa naručiocem poslova.