EU projekti

Naziv projekta: Razvoj putničkog eko-katamarana PROeco

Korisnik: MARSERVIS d.o.o.

Partner: Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu

Kratki opis projekta: Istraživački razvojni projekt „Razvoj putničkog eko-katamarana PROeco“ ima za cilj izgradnju putničkog eko-katamarana od prirodnih materijala s ekološki prihvatljivim pogonom. Izgradnjom eko-katamarana odgovorit će se na ekološke izazove suvremenog društva i potrebe za pametnim i ekološki prihvatljivim transportnim rješenjima.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj projekta je izgradnja putničkog eko-katamarana od prirodnih materijala s ekološki prihvatljivim pogonom.

Rezultat projekta će biti izgrađen putnički eko-katamaran (ekološki prihvatljivo prijevozno sredstvo napravljeno od bio kompozita (ekološka smola ojačana bio-vlaknima) s pogonom na električnu energiju).

Ukupna vrijednost projekta: 10.594.707,99 kn

Iznos koji sufinancira EU: 4.396.154,96 kn

Razdoblje provedbe projekta: 01.06.2020. – 01.09.2023.

Kontakt osoba: Luciano Beg, tel: 098 254 903, info@marservis.hr

Za više informacija: www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2021/06/Operativni-program-Konkurentnost-i-kohezija-na-hrvatskom-jeziku-lipanj-2021..pdf

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj Internet stranice isključiva je odgovornost Korisnika MARSERVIS d.o.o.

Naziv projekta: Uvođenje IKT rješenja u cilju optimizacije poslovnih procesa i povećanje konkurentnosti tvrtke Marservis d.o.o.

Kratki opis projekta: Realizacijom projekta želi se povećati razina primjene tehnologije u poslovnim procesima. Provedbom projektnih aktivnosti došlo je do poboljšane primjene IKT rješenja u poslovnim procesima što će u konačnici posljedično rezultirati jačanjem tržišne pozicije Korisnika, povećanjem njegove konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Provedbom planiranih aktivnosti Korisnik će na razini projektnog prijedloga dosegnuti pokazatelje neposrednih rezultata što uključuje doprinos broju poslovnih procesa koji će se unaprijediti uvođenjem IKT rješenja, povećanju prihoda od prodaje, povećanju zapošljavanja, ali i vrijednost privatnog ulaganja. Korisnik je uspješno proveo nabavu i implementaciju aplikacije za optimizaciju poslovnih procesa te nabavu popratne IKT opreme.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU: ukupna vrijednost projekta – 295.046,75 kuna; iznos koji sufinancira EU – 151063,93 kuna

Razdoblje provedbe projekta: od 25 studenoga 2019. godine do 25. svibnja 2021. godine

Kontakt osoba: Luciano Beg, tel: 098 254 903, info@marservis.hr

Za više informacijawww.strukturnifondovi.hr

Naziv projekta: Znakovi kvalitete

Ukupna vrijednost projekta: 64.000,00 HRK

Bespovratna sredstva: 64.000,00 HRK (100% prihvatljivih troškova projekta)

Korisnik: Marservis d.o.o. Kaštelir

Kontakt osoba za informacije: Sandra Beg, tel: 00385 98 181 0445, info@marservis.hr

Za više informacijawww.strukturnifondovi.hr

Opis, cilj i očekivani rezultati projketa:

Oznaka kvalitete doprinosi povećanju prepoznatljivosti hrvatskog proizvoda na domaćem kao i na inozemnom tržištu, dodjelom znakova kvalitete za liniju svojih radnih plovila te plovila za sport i razonodu „Marservis“ d.o.o. će zasigurno povećati svoju konkurentnost na sve zahtjevnijem tržištu.

Cilj samog projekta je povećanje prepoznatljivosti i povjerenje u kvalitetu naših proizvoda dodjelom znaka „Hrvatska kvaliteta“ za liniju naših plovila:

Višenamjensko radno plovilo: Fisherline 35

Višenamjensko radno plovilo: Scorpionero 950

Višenamjensko radno plovilo: Furibond 11,80

Plovilo za sport i razonodu: Aeqour 19

Rezultat projekta je je jačanje tržišne pozicije poduzeća i povećanje njegove konkurentnosti  na sve zahtjevnijem nautičkom tržištu.